Brighton High School Bell Schedules

Regular Schedule

(66 minute classes)

1st Period                    7:45 – 8:51 (66 minutes)

2nd Period                 8:57 – 10:03 (66 minutes)

             3rd Period                 10:09 – 11:19 (70 minutes, Announcements)

4th Period                 11:25 -12:31 (66 minutes)

Lunch                       12:31-1:19 (48 minutes)

5th Period                   1:19 – 2:25 (66 minutes)

Auditorium Assembly Schedule(55 minute classes)

1st Period  –            7:45 – 8:40

2nd Period – 8:46- 9:41

“A” Assembly –       9:47-10:42

3rd Period –           10:48 – 11:43

OR

3rd Period –             9:47 -10:42

“B” Assembly –     10:48 -11:43

4th Period –           11:49 – 12:44

Lunch – 12:44 – 1:30

5th Period –             1:30 – 2:25 

Gymnasium Assembly Schedule(55 minute classes)

1st Period –             7:45 – 8:40

2nd Period –           8:46- 9:41

Assembly –  9:47-10:42

3rd Period –           10:48 – 11:43

4th Period –           11:49 – 12:44

Lunch –  12:44- 1:30

5th Period 1:30 – 2:25

Close Menu
Translate »